Навигация
Реклама
Реклама

Главная Новости

Ставки спорт

Опубликовано: 23.05.2021

ставки спорт

 

 

 

В моей методике выявления "странных" матчей ничего сложного нет. Просто нужно быть предельно внимательным к движению "линии" т.е. коэффициентов. Сразу подчеркну, что практика была в основном с Латинской Америкой и МХЛ.

На самом деле, всё гораздо проще, чем все могут подумать, перейдите ставки спорт. Не нужно обладать какими-то специальными вычислительными программами, не нужно знать "высшую математику". .. Нужно быть просто очень внимательным к линии, к коэффициентам. Заранее скажу, что ещё на Латинской Америке очень часто бывает так, когда на 0.5 и т.д. определенной команде минуте на 52 дают кеф ну скажем 3.45 (образно говоря), а ближе к концу матча, когда времени всё меньше, и шансов забить конечно тоже, коэффициент "провисает" на неприличные 3, а это существенная разница, если огромное количество людей ставят большие деньги.

Только представьте себе, что Вы поставили 1 миллион на коэффицент скажем 1.25, и по сути выиграете не так уж и много. А когда добавить эти условные 0.5 целых к этому 1.25 мы получаем 1.75, что довольно жирно, когда человек ставит огромные деньги. Каждый игрок и не только игрок, а просто умный человек понимает то, что чем выше коэффициент - тем больше возможный риск, что данная ставка не сыграет. Потому люди часто берут несколько маленьких коэффициентов, чтобы в итоге получить те же 1.75 или ещё выше. А здесь на ровном месте Вам дают НА ОДНО И ТО ЖЕ СОБЫТИЕ - РАЗНЫЕ ЦИФРЫ которые могут существенно повлиять на сумму выигрыша.

Капперы Вконтакте — это разного уровня и квалификации аналитики, предоставляющие платные и бесплатные прогнозы на спорт, что ведут свою деятельность на платформе социальной сети ВК.

Первые капперы В Контакте появились еще в годы становления и развития соцсети в Рунете, когда VK только приобретал популярность, смотрите ставки спорт. Ныне прогнозисты ВК на рынке беттинга стремятся охватить доступные ниши интернет-сообществ, чтобы повысить вовлеченность целевой аудитории и конверсию непосредственных клиентов.

Лучшие капперы Вконтакте не показывают красивую жизнь, дорогие тачки и прочую мишуру, а профессионально ведут тематический профиль с отчетами по матчам.

С каждым годом капперы ВКонтакте все востребованнее как узкоспециализированные профессионалы, о чем свидетельствует участившаяся реклама беттинговых проектов в ленте Вконтакте. Это объясняется растущим спросом рынка, где бесплатные прогнозы от каппера ВК ценятся как начинающими, так и профессиональными беттерами. Вместе с тем действительно честные прогнозисты ВК претерпевают не лучшие времена в контакте, ведь индустрия страдает от трех деструктивных факторов:

uk

У моїй методиці виявлення "дивних" матчів нічого складного немає. Просто потрібно бути гранично уважним до руху "лінії" тобто коефіцієнтів. Відразу наголошу, що практика була в основному з Латинською Америкою і МХЛ.

Насправді, все набагато простіше, ніж всі можуть подумати, перейдіть ставки спорт. Не потрібно володіти якимись спеціальними обчислювальними програмами, не потрібно знати "вищу математику". .. Потрібно бути просто дуже уважним до лінії, до коефіцієнтів. Наперед скажу, що ще на Латинській Америці дуже часто буває так, коли на 0.5 і т.д. певної команді хвилині на 52 дають Кеф ну скажімо 3.45 (образно кажучи), а ближче до кінця матчу, коли часу все менше, і шансів забити звичайно теж, коефіцієнт "провисає" на непристойні 3, а це істотна різниця, якщо величезна кількість людей ставлять великі гроші.

Тільки уявіть собі, що Ви поставили 1 мільйон на коефіцієнт скажімо 1.25, і по суті виграєте не так вже й багато. А коли додати ці умовні 0.5 цілих до цього 1.25 ми отримуємо 1.75, що досить жирно, коли людина ставить величезні гроші. Кожен гравець і не тільки гравець, а просто розумна людина розуміє те, що чим вище коефіцієнт - тим більше можливий ризик, що дана ставка не зіграє. Тому люди часто беруть кілька маленьких коефіцієнтів, щоб в результаті отримати ті ж 1.75 або ще вище. А тут на рівному місці Вам дають НА одно и то же ПОДІЯ - РІЗНІ ЦИФРИ які можуть істотно вплинути на суму виграшу.

Каппера Вконтакте - це різного рівня і кваліфікації аналітики, які надають платні і безкоштовні прогнози на спорт, що ведуть свою діяльність на платформі соціальної мережі ВК.

Перші каппери В Контакте з'явилися ще в роки становлення і розвитку соцмережі в Рунеті, коли VK тільки набував популярності, дивіться ставки спорт. Нині прогнозисти ВК на ринку беттінга прагнуть охопити доступні ніші інтернет-спільнот, щоб підвищити залученість цільової аудиторії і конверсію безпосередніх клієнтів.

Кращі каппери Вконтакте не показують красиве життя, дорогі тачки і іншу мішуру, а професійно ведуть тематичний профіль зі звітами по матчах.

З кожним роком каппери ВКонтакте все популярніші як вузькоспеціалізовані професіонали, про що свідчить участь реклама беттінгових проектів в стрічці Вконтакте. Це пояснюється зростаючим попитом ринку, де безкоштовні прогнози від Каппера ВК цінуються як початківцями, так і професійними Беттери. Разом з тим дійсно чесні прогнозисти ВК зазнають не найкращі часи в контакті, адже індустрія страждає від трьох деструктивних факторів:

видео ставки спорт | видеo стaвки спoрт
Sonora Klomovskaya Sonora KlomovskayaЛычаина Рената Олеговна
23.05.2021 в 18:20
Polskie Zakłady Bukmacherskie предлагает своим игрокам современное мобильное приложение для ставок, доступное на устройствах с Android и iOS.. Используя наше приложение, у вас будет доступ к предигровым ставкам и ставкам Live в любое время. Следите за любимыми играми, где бы вы ни находились! Что вы найдете в мобильном приложении PZBuk? Вас ждет специальная игра - ставки на Кардио, а также другие акции только для пользователей мобильного приложения PZBuk и досрочный вывод ставки Cash-out. Загрузите приложение прямо сейчас!

Все комментарии
#
Пользовательское соглашение | Для правообладателей www.ruqmida.ge24d33aa Copyright © 2016 Все права защищены.
rss